Hvem er vi?

Zeppo-Deco AS består av 2 partnere; Seppo Dyrseth og Morten W. Ernø, som delvis arbeider med hvert sitt fagfelt men som også samarbeider på enkelte prosjekter. I tillegg har selskapet knyttet til seg samarbeidspartnere innen de fleste områder. Aksjeselskapet er et gammelt selskap vi har arvet, men driften er relativt nystartet. Nettopp fordi vi er små kan vi tilby våre kunder svært fleksible løsninger.

»      Seppo Dyrseth er fagutdannet dekoratør fra IDS Interiør og Dekoratørfag Skolen. 
        Han har i tillegg over 30 års erfaring fra næringsliv, organisasjoner og kulturliv.
        Seppo er med i et nettverk av andre fagutdannede dekoratører, som tilsammen 
        dekker området fra Trondheim og sørover. Seppos primær-område er Akershus, 
        Østfold og Oslo-området.

        Samarbeidet i nettverket betyr at vi kan påta oss store jobber selv innenfor korte
        tidsfrister. Innen det dekoratørfaglige feltet kan vi derfor tilby alt fra enkeltstående 
        store eller små prosjektoppdrag, faste oppdrag gjennom året, deltidsløsning 
        eller variabel innsats etter som behovet oppstår.

»      Morten Waibel Ernø er utdannet siv.øk og har arbeidet i mange år som teknisk 
        tegner og innen grafisk formgivning. Hans store faginteresse har i alle år vært 
        arkitektur og en rekke håndverk.

        For å kvalitetssikre nødvendige konstruksjoner osv. har selskapet fått med seg 
        byggmester Magne Å. Steinmo, som har Mesterbrev og over 20 års erfaring i bransjen.

Selskapet har sentral godkjenning som ansvarlig søker for
bygninger og installasjoner, tiltaksklasse I.