Arkitekttjenester

Vi har først og fremst spesialisert oss på små prosjekter, som de
tradisjonelle arkitektkontorene ofte ikke har tid og mulighet til å hjelpe
deg med. Vår erfaring er at vi kan tilby profesjonell hjelp til en betydelig
lavere pris enn generelt i markedet.

Hva kan vi hjelpe deg med?
»      Tegning av hus, hytte, anneks, garasje eller uteareal
»      Prosjektering av tilbygg og påbygg
»      Planer ifm. rehabilitering og ominnredning
»      Innredning av loft, kjeller-/underetasje, kjøkken og bad/toalett
»      Fasadeendringer
»      Byggesøknader eller melding til kommunen

Litt om prosessen
»      I forbindelse med alle prosjekter undertegner begge parter en avtale som beskriver 
        hva tjenestene fra Zeppo-Deco AS skal omfatte, kostnader, tidsaspekt for utførelse, osv. 
        Dette gir deg som kjøper trygghet på at du får den tjenesten du forventer til riktig pris og tid.

»      Som oftest starter prosessen med oppmåling og fotografering av dagens løsning, hvis det ikke 
        allerede finnes gode tegninger fra før. Det tegnes først en rominndelingsplan (planløsning). I tillegg 
        må det tegnes en snitt-tegning som viser høyden på etasjene, takmøne, osv. Til slutt tegnes fasader 
        som viser hvordan huset ser ut utvendig. Det nærmeste terrenget skal også tegnes inn.

»      En arkitekts oppgave er å finne gode og funksjonelle løsninger, tilpasset dine behov. Nettopp derfor 
        er det viktig at du er engasjert i prosjektet og kommer med egne idéer og innspill. Når alle ønsker er
        klarlagt tegnes tilsvarende tegninger (som punktet over) basert på NY og ønsket situasjon.

»      Situasjonskart må bestilles fra kommunen ved alle byggeprosjekter som skal meldes eller søkes.
        Kartet viser tiltakets plassering i terrenget og avstander til naboer.

»      Til slutt utfylles alle papirer som kommunen skal ha. Det omfatter bl.a. nabovarsel, der alle naboer 
        og gjenboere skal varsles. Man kan selv velge om man går rundt til sine naboer eller om man ønsker 
        å sende varselet som rekommandert sending eller elektronisk. Når naboene er varslet kan man sende
        søknaden til kommunen. Melding kan gjøres av tiltakshaver selv, men alle søknader må fylles ut av en 
        ansvarlig søker / et firma.


Zeppo-Deco AS - Damholtet 13 - 1455 Nordre Frogn - Tlf.: 64 93 45 59 - E-post:
post@zeppo-deco.no

 sitemap
Admin