Priser og økonomi

Priser på dekoratørfaglige tjenester
»      Alle priser på dekoratørfaglige tjenester avtales i forhold til oppdragsgiverens budsjett.
        Budsjettet må inneholde estimert antall arbeidstimer for dekoratøren, eventull reisetid
        samt innkjøp eller produksjon av dekor-elementer.


Priser på arkitekt-tjenester
»      Pris varierer naturlig nok fra prosjekt til prosjekt, alt ettersom hvor mye som skal gjøres.

»      Det kan avtales en fastpris, men erfaringsmessig faller dette dyrt ut for kunden. Det er
        vanskelig å anslå hvor lang tid man bruker på prosessen. Ved en fastpris-avtale vil
        tjenesteyter derfor sikre seg ved å estimere ett høyt antall timer.

»      Vi anbefaler i stedet en avtale med fast timepris og en tilhørende prosjekt-oversikt. 
        Her føres nøyaktig opp den tid arkitekten bruker på oppmåling, fotografering, kontakt
        med kommunen, den kreative prosess, møter, telefoner, tegning av plan, snitt og
        fasader, inntegning på kart og byggesøknad. Du vil jevnlig få kopi av prosjekt-oversikten,
        sammen med à konto faktura.

»      Det anbefales at alle avtaler under veis i prosessen gjøres skriftlig, gjerne via e-post. 
        Da slipper man misforståelser og usikkerhet.

»      Kommunale gebyrer og andre kostnader som arkitekten legger ut kommer i tillegg.

»      Husk at alle priser som oppgis er eksklusive merverdiavgift.


Tenk ikke bare pris – tenk økonomi
»      Husk at riktig dekor, belysning, vareplassering og innredning påvirker dine 
        kunder og skaper økt omsetning. En god dekoratør er derfor en investering!

»      Det samme gjelder for arkitekten! Gode planløsninger og arkitektens erfaring
        med byggesaker kan spare deg for mange titusener av kroner.

»      Verdien av å ”ha papirene i orden” i forhold til kommunen, er også betydelig.
        Mange, spesielt hytte-eiere, har gjennom mange år eller generasjoner foretatt 
        ulovlig ombygging eller utvidelse av boligen, annekser og garasjer. Hvis man skal 
        selge eller overføre eiendommen, viser erfaringen at verdien er betydelig høyere når
        tegninger og alle papirer er brakt i orden hos kommunen.


Zeppo-Deco AS - Damholtet 13 - 1455 Nordre Frogn - Tlf.: 64 93 45 59 - E-post:
post@zeppo-deco.no

 sitemap
Admin